PMT Form

विषयः फाराम भराइदिने वारे
समितिद्वारा यसै वर्ष कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु मध्येवाट  विपन्न विद्यार्थीहरु छनोट गरी आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम रहेकोले पठाइएको संलग्न फाराम भराई यस समितिको कार्यालयमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्ने गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।
तपसिल
१. फाराम भर्न योग्य विद्यार्थीहरु नियमित उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने,
२.फाराममा उल्लेखित सम्पुर्ण विवरणहरु भरिएको हुनुपर्ने,
३.फाराममा विद्यालयको छाप लगाएको हुनुपर्ने,
४.फाराममा दिइएको विवरणहरु गलत भरिएको पाइएमा छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइने छैन, 
५. फारामलाई फोटोकपी गरी प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
पत्र पठाउने ठेगाना
विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति
तिनकुने, काठमाडाैं
कान्तिपुर प्रकासनको छेउ, गाैतम इन्टरनेस्नलको पछाडि
फाेन ०१४१११७१२

Download