Preliminary List

 FY 2073/74 PRELIMINARY LIST FOR BACHELOR LEVER

सुचना ।।।                      सुचना ।।।                               सुचना।।।        

नतिजा प्रकाशित मिति 2071/10/11

शौक्षिक वर्ष २०७३का लागि स्नातकतह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको प्रारम्भिक छनौट सुचि प्रकाशित गरिएको छ । प्रारम्भिक छनौट सुचिमा नाम समावेश भएका विद्यार्थीहरुको घरधुरी सर्वेक्षण पश्चात मात्र अन्तिम छनौट सुचि प्रकाशित गरिनेछ । अन्तिम छनौट सुचि प्रकाशन पश्चातमात्र नजिकैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा व्याक्तिगत वचत खाताका साथै आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने  छ ।

रजिष्ट्रेशन नं फरक परेको, संस्थागत विद्यालयहरुवाट आवेदन दिएका तथा पि.एम.टी स्कोर १०१९.१ भन्दा वढि भएकाहरुको नाम प्रारम्भिक सुचिवाट हटाइएको छ ।प्रारम्भिक छनौट सुचिमा नाम समावेश नभएका विद्यार्थीहरुले छनौट नतिजामा गुनासो भएमा छनौट नतिजा प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र  समितिले उपलव्ध गराएको ढाँचामा रु ३०० जम्मा गरि उजुरी दिन सक्नेछन् । प्रारम्भिक छनौटमा अयोग्यहरुको सुचि DOWNLOAD LINK मा राखिएको छ।  उजुरीका लागि DOWNLOAD LINK  माभएको उजुरीफारम प्रयोग गर्नुहोला ।  निवेदन सक्कल वा स्क्यान गरि इमेल मार्फत वा हुलाक मार्फत तलको ठेगानामा पठाउन सकिने छ ।

ठेगानाः
विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकाश समिति
तिनकुने, काठमाण्डौ
कान्तिपुरको पछाडिपटि फोन ०१–४१११७१२

Download