Final List

 

विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको अन्तिम छनोट सूची प्रकाशन गरिएको सूचना

यस समितिबाट संचालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयवाट SEEमा सामेल भर्इ कक्षा ११ विज्ञान विषय लिर्इ अध्ययन गर्न चाहने तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण भर्इ स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको अन्तिम छनोट सूची प्रकाशन गरिएको छ ।

१. स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको अन्तिम नामावली 

http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/198b2b66-ae80-461b-8101-73fed09f8576.pdf

२. माध्यमिक तह (बिज्ञान) अन्तर्गत कक्षा ११ तथा १२ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको  अन्तिम नामावली

http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/7facff47-898d-432e-9716-15a90b59c3a0.pdf

सूचना

१. छनोट भएका विद्यार्थीहरू ले  कवुलीयतनामा र कलेज पढ्दै गरेको सिफारीस भरेर अनिवार्य राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा वुझाउनु होला । 

२. माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले विज्ञान विषय अनिवार्य अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।

अन्यथा रकम प्राप्त हुन्रे छैन ।

कवुलीयतनामा डाउनलोड गर्नुहोस ।http://file:///C:/Users/dell/Desktop/कवुलियति%20नामा.pdf

 

 

 

                     

 

so your wife cheated on you how do you know your wife cheated what to do when your wife cheated on you
wives who want to cheat how to cheat your wife do you cheat on your wife
what to do when husband cheats yodotnet.com how to know if wife has cheated
married men cheat why women cheat with married men i cheated on my husband
cheat wife dollarbillcopying.com signs of unfaithful husband